Storetech

Mät, rapportera och presentera

Mätinsamling och presentation för logistik

VMI

 

Vendor Managed Inventory, leverantörsstyrda lager.

 

Genom att leverantören får tillgång till lager och förbrukning kan man flytta öven ansvaret på beställingar och leveranser till producenten och därmed möjliggöra optimeringar både på logistiken i sista ledet men även på eventuell produktion och leveranser av råvara för produktion

Avstånd och tillgång till mätdata från kunders system löser vi genom att dela på detta data via övervakad och krypterad radiotrafik

We Do

SAMLAR IN MÄTDATA VIA RADIO

Inrapportering

Presentation

 

Data rapporteras in var 5é minut via övervakad kommunikation till server och presenteras på webbaserad tjänst där data kan analyseras.

Konton kan skapas till flera användare exempelvis ansvarigt åkeri eller fabrik

Mätning

 

Alla typer av sensoren som levererar strömslinga som exempelvis tryckgivare, lastceller, radar eller ultraljudsgivare fungerar utan anpassning.

 

Valet av mätmetod avgörs främst av material, mätavstånd och krav på nogrannhet

 

Tekniken är insamling fungerar även på andra typer av givare som temperatur, luftfuktighet osv.

 

Integration

 

Att få data skickat vidare till överordnat system som exempelvis eget produktionssyetem sker med hjälp av ett färdigt XML protokoll

System i drift sedan 2005

 

Dom första mätpunterna kopplades upp redan 2005 och än i dag är samma givare och radio i drift och fungerar utan krav på underhåll

Ny webb 2017

  • Alla mätpunkter på kontot finns i en konfigurerbar tabell
  • Mätpunkter kan grupperar i egna grupper exempelvis geografiska områden
  • Filtrera, sortera och sök urval
  • Tidpunkt på inrapporterade värden visar att systemen är uppkopplade
  • Möjlighet att justera konfigurationen, sensorvärden mot fyllnadsgrad vid tom respektive full silo
  • Konton med olika behörighet (administratör, användare med skrivrättighet eller användare med bara läsrättighet)
  • Summering av volym/vikt baserat på urval

 

Storetech

Sweden AB

 

© Copyright.

All Rights Reserved.