Teknik

 

Teknik

Mätning

 

 

Lastceller eller våg

 

Lastceller är den mätmetod som ger högst nogrannhet. Kostnaden är den högsta och efterinstallation är mer omständing

 

Radar

 

Radar finns både som trådad och trådlös. Trådad radar ger ett avstånd ner till materialet medan trådlös radar kan ge en profil på ytan och göra en mer nogrann volymberägning

 

Ultraljud

 

Skickar en ljudsignal och lysnar sedan efter det kraftigaste ekot. Tiden det tar innan ekot kommer tillbaka avgör avstånd till materialet

 

Tryckgivare

 

En givare i botten av behållaren indikerar fyllnadsgraden, ju mer material ju högre tryck

 

Övriga givare

 

Tekniken för presentation och insamling fungerar för att typer av givare som har strömslinga. Exempel på andra givare är temperaturgivare, Fuktgivare, syrehalt, CO2, ljus

 

 

Integration

 

 

XML

 

Sätt upp en koppling till eget produktionsystem och få sensordata skickad vidare direkt till eget system för planering och övervakning

 

 

 

 

 

Kommunikation och presentation

 

 

Övervakad kommunikation

 

SLA sätts upp mellan server och terminal för inrapportering av data, terminal rapporterar även in basstationsid, signalstyrkor osv för att kunna felsöka vid eventuella prolem med uppkopplingen

 

Webb

 

Invåmätningen presenteras på webbsida med egen inloggning. volymberäkning, material, densitet, position mm finns tillgängligt

 

Kontohantering

 

Det finns kontotyp för administratören som kan ändra egenskaper på objekt samt konton för användare som bara får läsbehörighet.

 

Det går att välja vilken konto som har rätten att se vilka mätpunkter

 

 

SMALL TEAM

BIG DESIGN

Storetech

Sweden AB

 

© Copyright.

All Rights Reserved.